Uttalelse fra OHF vedrørende Sørkedalsveien 8

Del : fbtw

Herunder blir det nevnt tre punkter med kommentarer til planforslaget:

  • Konsultasjon med andre næringsdrivende i området
  • Forholdet til bedriftene og handelsutviklingen i området
  • Ytterligere ulempe ved at handel og publikumsrettet aktivitet ikke er nærmere analysert

Videre blir prosessen rundt disse punktene beskrevet.