Vahls gate 4

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12235
Tittel: Vahls gate 4
Tidsrom: 08.04.2016 – 27.05.2016
Tilbakemeldingsfrist: 08.04.2016

Berørte adresser: VAHLS GATE 4, VAHLS GATE 2, VAHLS GATE 1

Arbeidets art:
Grave ny kabeltrasé for to stk 3x1x240mm TFSE Al

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Lars Brødreskift Tinglum
Plan opprettet dato 01.03.2016
Kontakt e-post: Lars.brodreskift.tinglum@infratek.no