Vaktmesterregister

Del : fbtw

Bymiljøetaten i Oslo kommune oppfordrer gårdeierne til å registrere hvem som har ansvar for renhold og måking.

Den registrerte – vaktmesteren – har ansvaret for å holde gården ren og fremkommelig, og er den som mottar eventuelle gebyr fra kommunen.

Ordningen er ment som en bistand til gårdeierne, slik at etaten kan varsle den ansvarlige vaktmester og gi en sjanse til umiddelbar opprydding før gebyr forekommer.

Bymiljøetaten understreker at dersom problemet oppstår gjentatte ganger, sendes gebyr ut uansett.