VALG 2019

Del : fbtw

Til Byrådsleder Raymond Johansen (AP)

Oslo Rådhus

Oslo, 10. september 2019

Oslo Handelsstands Forening (OHF) gratulerer med gjennomført valg i Oslo, og fornyet tillit til sittende byråd. Valg er en viktig og høytidelig del av demokratiet vårt.

Oslo står foran store utfordringer og muligheter. Vi er enige i at en mer miljø- og klimavennlig tilværelse er av stor betydning for innbyggere, velgere og næringsliv. Temaet bærekraft og miljø er ikke noe nytt for handel og næringsliv. OHF vil derfor fremme behov, ideer og forslag slik at utvikling av byen fremmer verdiskapning, miljø og byliv. Vi håper å bidra konstruktivt i Oslos utvikling, og har forventinger til at nytt byråd sikrer følgende viktige saker:

  • Transport og mobilitetsløsninger som sikrer både kunder, ansatte, varer og tjenester effektiv og bærekraftig fremkommelighet
  • En økonomisk politikk som sikrer gode offentlige tjenester, men som samtidig ikke belaster næringslivet med avgifter som skader nyetableringer eller konkurranseevne
  • Etablering av et sentrumskontor som løfter fellesskapsløsninger, handel og næringsliv i Oslo sentrum i et tett og forpliktende samarbeid mellom kommune og handelsnæringen.
  • En fremtidsrettet og forutsigbar serveringspolitikk som sikrer byliv
  • En kommuneplan som styrker markedsplasser, knutepunkter og lokalsentra i hele Oslo
    • Gjennomføringen av Næringsdialogen som samler arbeidslivets og næringslivets parter sammen med kommunen i utviklingen av tettsteder, knutepunkter og annet i hele Oslo

OHF verdsetter et bystyre som engasjerer næringslivet og innbyggerne i den politiske utviklingen, og vi vil bidra så godt vi kan med å sørge for konstruktive og meningsfulle politiske ordskifter i bystyret. Vi mener bystyret er en viktig arena for å sikre at Oslos innbyggere blir engasjert i både grønn og lønnsom utvikling, med ønske om en positiv arbeidsplass- og næringslivsutvikling i årene fremover.

Når byrådet starter forhandlinger om ny byrådserklæring, vil OHF gjerne bidra med råd og meninger om handels- og serveringsnæringens syn i både enkeltsaker og mer langsiktig planlegging av byen vår.

Vi ønsker byrådet lykke til, og ser frem til et godt samarbeid!  

Hilsen Oslo Handelsstands Forening,
Bjørn Næss
adm.dir.