Valget 2019

Del : fbtw

Sist uke bestemte vi hvem som skal være våre folkevalgte i Oslo bystyre. Innbyggerne i nye Viken bestemte samtidig hvem som skal sitte i det nye fylkestinget. Disse er viktige politiske beslutningstakere for utviklingen av handels- og serveringsnæringen i Osloregionen.

OHF har fulgt valgkampen og valget nøye, og grunnen er åpenbar: Våre folkevalgte vil de neste fire årene bestemme viktige rammevilkår for hvordan vi skal lykkes med konkurransekraftige, lønnsomme butikker og serveringssteder. Vi trenger folkevalgte som forstår våre næringer, og som i størst mulig grad lager kloke regler og unngår bestemmelser som skader våre næringer!

OHF gjennomførte i sommer en bred undersøkelse om hvilke saker som er viktigst for våre medlemmer. Transport/mobilitet havnet øverst på listen. Politikk og reguleringer som sikrer byliv og godt med mennesker i ulike bysentrum, er avgjørende for våre næringer. Dette vil vi også følge opp i denne perioden. I tillegg er en stadig mer næringsvennlig offentlig saksbehandling avgjørende for oss. OHF har derfor fremmet noen forslag vi håper å få gjennomført de neste fire årene.

Transport

Viktigst for vår næring er kunder. Derfor trenger vi en transportpolitikk som gjør reisen både bærekraftig, kundeorientert, lett å kombinere med andre reiseformål, og som kunden oppfatter økonomisk forsvarlig. Vi behøver kjøremønsterpolitikk og parkeringsløsninger som sikrer god varelevering og servicetransport. Og viktigst: Transportpolitikken må bygge på kunnskap og fakta slik at endringer ikke skader handel, servering og arbeidsplasser.

Bylivspolitikk

Alle ønsker byliv, også OHF. Det er mange små elementer som hører hjemme i smart sentrums- og bylivspolitikk og flere saker politikerne raskt kan behandle, som for eksempel serveringspolitikk, markedskoordinatorer, leie av gategrunn, renhold og vedlikehold av gategrunnen, lys og skilting.

Kunnskap inn i saksbehandlingen

OHF er opptatt av at det er fakta og opparbeidet kunnskap som styrer byutviklingen, og næringspolitikken. Gode metoder for å fremskaffe slik kunnskap er ikke alltid enkelt, men det er lurt å lære av andres erfaringer.

OHF vil etablere samarbeidsorganisasjoner mellom kommune, gårdeiere og handelsnæringen. Erfaringer fra andre byers innsats i inn- og utland, gir grunn til å tro at dette er en god løsning. New York City, London, Bergen, Fredrikstad og Frankfurt – er gode eksempler på dette. Osloregionen må gjøre det samme, både i Oslo, Lillestrøm og på Ski.

I 2016 fremmet OHF forslaget om byregnskap. Oslo kommune har nå utarbeidet første versjon, og samtidig bedt om en oppdatert versjon i 2019. Vi jubler – men med et lite forbehold – dette byregnskapet er ikke så bra som det kunne ha blitt. Derfor vil vi jobbe for at Oslo forbedrer sitt byregnskap, slik at det kan bli et godt verktøy for å sikre at handelen forblir en del av byutviklingspolitikken.

OHF vil også følge opp forslaget vi fremmet sammen med LO, Oslo Håndverker- og Industriforening og NHO Oslo og Viken i våres: Etablering av Næringsdialogen. Dette er et verktøy som vil sikre at kommunen får bedre kunnskap om fremtidig handel, servering, arbeidsplasser, transport, digitalisering, økonomi, mm. når kommunen lager kommuneplaner for hele Oslo, særlig utenfor sentrum.

Nytt bystyre i Oslo

Oslo bystyre består av 59 representanter. I perioden 2019-2023 vil disse representantene komme fra ni ulike partier. De vil komme fra alle bydeler, med ulik bakgrunn og ulike referanser og preferanser. I disse dager avklares også hvem som skal sitte i hvilke komiteer, og ikke minst hvilke partier som vil utgjøre flertallet for et nytt byråd i Oslo.
At politikk er det muliges kunst, er godt illustrert i en mengde presseoppslag der alle mulige flertallskonstellasjoner i Oslos parlamentariske system er blitt beskrevet. Det er spennende å følge, fordi det er i denne prosessen det blir avgjort hvilke saker eller temaer som blir prioritert i neste bystyreperiode.

Oslo Handelsstands Forening ønsker alle bystyrerepresentanter lykke til, og vil forsøke å etablere en god dialog. Vi mener god næringspolitikk for handel, servering og service må fanges opp i alle politiske sammenhenger – om det er finans, samferdsel, skole, helse eller kultur. Derfor ønsker vi at våre bystyrerepresentanter er nysgjerrig på hvordan Oslo kan styrke sin plass som landets ledende handelssentrum, der du får den beste handelen, den beste serveringen og den beste servicen!

Folkevalgte i Viken

Viken fylke er nå en realitet, og omfatter tidligere Østfold, Akershus, Buskerud samt noen enkeltkommuner. OHF har de siste årene hatt dialog med Akershus Fylkeskommune, særlig i forhold til areal- og transportplaner. Bakgrunnen er at det er store felles interesser mellom Oslo kommune og omkringliggende kommuner for å utvikle hele Osloregionen. Viktige områder er arealplanlegging, transport, næringsvilkår, handel og reguleringer. Vi ser derfor frem mot et godt samarbeid med det nye fylkets politiske ledelse!

Les mer om vår ferske medlems- og befolkningsundersøkelse fra august 2019: