Valget 2019

Sist uke bestemte vi hvem som skal være våre folkevalgte i Oslo bystyre. Innbyggerne i nye Viken bestemte samtidig hvem som skal sitte i det nye fylkestinget.