Valgets kvaler

Del : fbtw

Har du bestemt deg for hva du skal velge?

Gunnar Larssen

 

Mandag 14.september skal det stemmes på representanter til kommune- og fylkesting. Det skal velges ordførere og politisk ledelse. Og da spørs det hvem som har den mest troverdige politikken i praksis. Ofte er det slik at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Det at noen har styrt lenge, skulle ikke være et argument for ny ledelse? Det er innholdet i politikken og evnen til å gjennomføre som er avgjørende.

Det er ikke måte på hva som loves fra enkelte i valgkampen. Så spørs det hvordan lovnadene skal finansieres og hva som eventuelt skal prioriteres bort. Noen ønsker mer skatt som for eksempel eiendomsskatt. Andre vil effektivisere og drive innenfor nåværende rammer. Det har lett for å bli litt Ole Brumm som sa ja takk til begge deler. Spesielt i valgkampen.

OHF er partipolitisk nøytral. Vi samarbeider med de som kan gi de beste rammevilkårene for våre medlemmer. Vi legger vekt på næringspolitikken og ønsket om at handel, service og servering kan utvikle seg på en kundevennlig og lønnsom måte. Uten at det legges hindringer i veien. Tvert imot så legger vi vekt på at forholdene legges til rette for næringen. Vi tar ikke stilling til om det er blått, rødt eller grønt som skal styre. Det avgjør innbyggerne ved valg. Det er valgets kvaler.

Jeg ønsker dere alle et godt valg!

Mvh Gunnar
Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no