Varelevering med Guri Melby

Del : fbtw

– Det er liten tvil om at dette ikke er heldig, sier Guri Melby. Hun sitter i forsetet på en av Askos mange varebiler som hver morgen forsøker å levere varer til butikkene i Oslo sentrum.

Sjåføren har nettopp forklart henne hvorfor han stadig må parkere ulovlig. Mange steder er det rett og slett ikke tilrettelagt for varelevering, noe som innebærer at sjåførene ofte må parkere i kollektivfeltet, på fortauet eller andre steder hvor det på ingen måte er lov å parkere. I tillegg må varene ofte trilles mange hundre meter over fortauskanter, brosteiner og trikkeskinner, fordi eneste parkeringsmulighet er i en sidegate.

Det var OHF, Asko og Leverandørerens utviklings- og kompetansesenter (LUKS) som sammen arrangerte ekskursjonen for å synliggjøre for byråden de utfordringer mange av OHFs medlemmer daglig står overfor. En lignende befaring ble gjort med Fabian Stang for to år siden. Lite er gjort siden den gang og OHF ønsker at også byråden skal bli bevisst på behovet for en mer helhetlig tenkning rundt utvikling av Oslo sentrum. 

– Det er viktig for handelsstanden å vise praktiske utfordringer som vareleverandørene møter, slik at byråden kan få en god, førstehånds innføring. Både byutvikling og handelsutvikling lider med dårlige transportløsninger I Oslo. Mange av disse problemene lar seg løse politisk og forvaltningsmessig, og til dette trenger vi en byråd med kunnskap og vilje til å ta fatt, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.
– Det er varslet en parkeringspolitikk fra byrådet i år, og vi forventer å se vareleveringsproblematikken tatt opp I denne. 

Byråden fikk raskt erfare hvor utfordrende situasjonen for varelevering er. Med ASKO-jakke og arbeidshansker manøvrerte hun seg selv og varene frem til kundene, til tross for parkeringsproblemer og fraktutfordringer.

– Jeg ser åpenbart et behov for at vi må finne løsninger som er smartere, både for de som skal levere varer og de som skal ta imot dem.

Melby mener det må utarbeides en mer helhetlig plan for byen der det er definert hvem som prioriteres til hvilke tider av døgnet.

– Vi trenger mer intelligente trafikksystemer, og ikke minst må vareleveringshensyn ivaretas bedre fra starten av når vi planlegger områder, mener Melby. 

Byråden syns det var svært interessant og lærerikt å prøve seg som varebilsjåfør for noen timer.

– Jeg syns det er veldig nyttig og bra at OHF har tatt initiativ til dette. Jeg ønsker å samarbeid med foreningen og næringsaktører for å finne gode løsninger, for her sitter nok ikke kommunen med alle svarene selv, sier Melby, som lover å jobbe for å gjøre forholdene bedre enn de er i dag.

NRK Østlandssendingen fulgte hele ekskursjonen. Innslaget ser du på NRK1 kl. 18.45 i kveld.