Illustrasjonsbilde av trafikk.

Varelevering unntas dieselforbud

Del : fbtw

Byrådet i Oslo vedtar en hasteforskrift med dieselforbud på kommunale veier i Oslo på dager med høy luftforurensing.

I tillegg vil 1174 kommunale parkeringsplasser i sentrum blir stengt på slike akuttdager. Byrådet arbeider med å få det praktiske på plass, blant annet skilthetter, skriver NRK Østlandssendingen.

Forbudet blir kunngjort gjennom mediene, på kommunens hjemmeside og i relevante sosiale medier. I løpet av de siste 14 årene har Oslo hatt 40 dager hvor et slikt forbud har vært aktuelt.

Oslo kommune innfører dieselforbud på de kommunale veiene som Ring 2, Pilestredet og Maridalsveien. Det er politiet og Statens Vegvesen som skal håndheve kjøreforbudet.

Unntak fra dieselforbudet gjelder blant annet varelevering og annen næringsvirksomhet som kan dokumentere kjørebehov.

Den opprinnelige forskriften, som er ute på høring med frist 25.februar, vil ikke gjelde før neste vinter.

Les også: Alt du lurer på om dieselforbudet i Oslo