Varsel om oppstart av arbeider med påkobling til trikketraseen i Pilestredet-Grensen

Del : fbtw

Trikken vil  stoppe å gå  og veiene inn mot krysset vil bli helt stengt fra  torsdag 22/10 kl 1900  til  mandag 26/10 kl 0500

Prosjektet med midlertidig omlegging av  trikkespor i Grensen- Kristian IV – Rosenkrantz gate- Stortingsgata har nå begynt å nærme seg arbeidene med tilkobling til den eksisterende trikkesporet i Pilestredet. Det må derfor settes inn en trikkeveksel(pens) i krysset. Dette vil medføre en periode med avstengning av området for å kunne jobbe kontinuerlig med dette.

 

I denne forbindelse ble det nå mandag 12/10-15 satt opp trikkebom i Grensen og samtidig skiltet med innkjøring forbudt vestover. Det skal gjøre forberedende arbeider på dagtid frem til trikken stopper og området må avstenges helt.

Trikken vil da stoppe å gå  og veiene inn mot krysset vil bli helt stengt fra  torsdag 22/10 kl 1900  til  mandag 26/10 kl 0500. Dvs  retning østover i Kristian IV gt og østover Pilestredet.  Grensen vil forsette med å være steng vestover fra Akersgata. Det vil da være kontinuerlig arbeid slik at arbeidene blir hurtigst mulig ferdig.

 

Første kvelden vil det bli fjerning av asfalt og pigging i eksisterende plate for trikken slik at veksel kan heises direkte på plass natt til fredag. Dette kan skape noe støy.  Det vil deretter bli skinnemontasje og  etterhvert understøp og asfaltering. Dette arbeidet vil være av støyende karakter.

 

Til orientering er det i  denne perioden søkt og fått innvilget dispensasjon om å jobbe i innsovningsperioden av  Bydelsoverlegen.

 

Trikken vil ta i bruk vendesløyfene ved Professor Aschehougs plass og Stortorget. Det vil være en skyttel mulighet med Taxi for de av trikkens passasjerer som måtte trenge dette mellom disse vendesløyfene.

 

Vi beklager de ulemper  våre arbeider vil medføre området.

 

 

Geir Erik Nilssen
Byggeleder

Gate- og kollektivseksjonen

Investeringsavdelingen

Bymiljøetaten
Oslo kommune
Sentralbord: 02 180

www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no