Veien frem til «tårnet»

Del : fbtw

I februar 2016 ble det bestemt at OHF skulle bli Miljøfyrtårnsertifisert. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Ved oppstart fikk vi kriterier tilpasset vår virksomhet og bransje. For å bli sertifisert måtte alle disse kriteriene oppfylles og registreres i Miljøfyrtårnportalen.

logo2008

Etter tre år skal vi resertifiseres. Da må vi sjekke om det har vært noen endringer hos oss, eller i kriteriene, og deretter oppdatere i portalen.
Veien frem til mål, ble nok oppfattet som litt kronglete og omfattende, men vi klarte det!

De fem områdene som skulle kartlegges var:
• Arbeidsmiljø – hvilket innebar full revidering av HMS-håndbok og rutiner. Mål om å redusere sykefraværet.
• Innkjøp – kartlegge om produkter vi bruker er miljømerket og om leverandører er miljøsertifiserte.
• Energi – kartlegge energibruken totalt og selvfølgelig er målet å redusere forbruket.
• Transport – OHF ansatte er ingen storforbruker av flyreiser og de fleste reiser kollektivt.
• Avfall – alt avfall ble i en toukers periode veid,- for sammenligningsgrunnlag ved resertifisering. Søppelbøtter ved pultene ble inndratt og sorteringsbøtter er utplassert i fellesarealene. Målet er å redusere forbruket også her, så klart.
Prosessen har hjulpet oss til å sette fokus på miljø og tankene rundt håndtering av de forskjellige delemnene.

OHF ønsker å gå foran som et godt eksempel, ikke minst nå når vårt «nye» byråd går inn for en grønn profil her i Tigerstaden.

Les mer om hvordan din bedrift også kan jobbe for å bli mer miljøbevisst HER