Vekst for kjøpesentrene i november

Del : fbtw

Kjøpesentrene viser gode tall og økte omsetningen med 4,1 prosent i november. God vekst i Black Week og en ekstra lørdag i forhold til november i fjor, forklarer mye av omsetningsøkningen.

Veksten var aller best for butikker innen hus og hjem, som økte omsetningen med 7,6 prosent i november, og tok mer enn en fjerdedel av omsetningen i Black Week med 27,5 prosent av kjøpesentrenes omsetning. Spesialbutikkene stod for 23,5 prosent av omsetningen, mens butikker innen mat og drikke og kles-, sko og veskebutikker sto for henholdsvis 21,1 og 19,2 prosent av omsetningen.

Etter årets første 11 måneder er det mat og drikke og spesialbutikkene som er de to største bransjene, med henholdsvis 26,2 prosent og 23,4 prosent.

Større handlekurv

Den høye omsetningen i Black Week bidro til en gjennomsnittsomsetning på 362 kroner i november, det er 38 kroner mer enn i oktober i år.

Vekst i alle fylker – best i vest

I november var det kjøpesentrene i Nord-Norge som hadde best utvikling, mens det er kjøpesentrene på Vestlandet som kan vise til størst vekst i årets 11 første måneder med 3,1 prosent. Omsetningen i Nord-Norge har gått opp med 2,3 prosent, mens Trøndelag hadde en vekst på 1,3 prosent. Sentrene på Sørlandet og Østlandet har hatt en vekst på 0,8 prosent. Alle tallene er sammenlignet med samme periode året før.

Mer besøk i november

Det var ikke bare omsetningen som økte i november. Antall besøk økte med 1,9 prosent og økningen var størst i sentrale strøk. I snitt ble kjøpesentrene besøkt av 201 900 personer i november, noe som tilsvarer 12 500 besøk mer enn i august, som frem til november har vært måneden med flest kjøpesenterbesøk i år.

I snitt av det 405 900 personer per handledag som besøkte kjøpesentre i november. Det er 9,9 prosent høyere per handledag enn i oktober og nesten 27 000 flere besøk per handledag sammenlignet med november i fjor. 

Kilde: Kvarud Analyse