Vekst i desemberhandelen

Del : fbtw
Tall fra Kvarud Analyse viser at omsetningen i dagene før jul tok seg kraftig opp og at totalomsetningen i perioden uke 49-52 økte med 3,4 prosent i forhold til i fjor.

Butikkhandelen i kjøpesentrene økte med 6,5 prosent, mens de øvrige virksomhetene i kjøpesentrene har hatt en omsetningsnedgang på 27,1 prosent i denne perioden. Ved utgangen av uke 52 var det fortsatt fire handledager igjen i 2020.

I uke 49-52 økte butikkene innen «mat og drikke» og «hus og hjem» omsetningen med 17,1 og 16,1 prosent, mens omsetningen i spesialbutikkene gikk opp med 2,7 prosent. I kles-, sko- og veskebutikkene gikk omsetningen i denne fireukersperioden ned med 16 prosent.

Omsetningen i de service- og tjenesteytende virksomhetene gikk ned med 25,4 prosent, mens omsetningen i serveringsstedene falt med 30,8 prosent.

– Det er skuffende at det er vanskelige tider for tjenesteyting og service på kjøpesentrene. At butikkhandel har hatt en vekst på 6,5 prosent er gledelig, uttaler sier Bjørn Næss. adm.dir. i OHF. Han legger til at OHFs prognoser for julehandelen som vi la frem i november forventet en vekst på seks prosent. Her traff vi bra!

Positiv utvikling for bysentrene i juleinnspurten

Innspurten av julehandelen var litt oppløftende for bysentrene. Veksten er fortsatt lavere enn ide øvrige sentertypene, men omsetningen falt mindre fra uke 51 til 52 i bysentrene enn i regionsentrene. Omsetningen i bydel- og lokalsentrene økte i uke 52 med 46,5 prosent, mens den i regionsentrene og bysentrene økte med 42,0 og 36,6 prosent.

I uke 49-52 økte omsetningen i bydel- og lokalsentrene og i regionsentrene med 10,0 og 2,6 prosent, mens den gikk ned med 6,2 prosent i bysentrene.