Vekst i detaljhandelen

Del : fbtw

Det innebærer en vekst på 3,5 prosent, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,2 prosent. Sterkest vekst var det i detaljhandel på nett og i byggevarehusene. Netthandelen omsatte for over 6 milliarder kroner, opp 15,4 prosent i forhold til året før. Byggevarehusene omsatte for over 11 milliarder kroner og økte med 11,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble handlet for over 77 milliarder kroner i detaljhandelen i mai og juni i år (3. termin). Det er 2,6 milliarder kroner mer enn samme periode året før og tilsvarer en vekst på 3,5 prosent.

Totalt ble det omsatt for 210 milliarder kroner i detaljhandelen denne perioden.