Venstre sier nei til 500-kronersgrensen

Del : fbtw

KrF har tdiligere sagt nei til å heve moms- og tollgrensen. Når Venstre nå gjør det samme mangler regjeringen dermed flertall for sitt forslag, melder TV2.
Venstre foreslår i stedet å heve grensen til 350 kroner.
– Vi legger opp til en grense på 350 kroner. Vi må se på effektene av å øke grensen til 350 kroner før vi vedtar en ytterligere økning til 500 kroner. Med en gradvis opptrapping kommer vi næringsliv, varehandel og norske forbrukere i møte, sier stortingsrepresentant for Venstre Ketil Kjenseth.

OHF og Storbyalliansen har tidligere uttalt følgende i saken om heving av tollgrensen:

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 heve momsgrensen for netthandel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Dette er et tiltak som vil være sterkt konkurransevridende og negativt for handelsnæringen generelt og sentrumshandelen spesielt.
– Når grensen heves til 500 kroner, betyr det nye varegrupper vil bli attraktive å kjøpe på nett og at norske virksomheter i utgangspunktet blir 20 prosent dyrere. Handelsnæringen er allerede under sterkt press, så hva er egentlig argumentet for å gi utenlandske nettbutikker denne konkurransefordelen, spør Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og leder i Storbyalliansen.