Vestbanetomta

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13991
Tittel: Vestbanetomta
Tidsrom: 10.07.2017 – 10.10.2017
Tilbakemeldingsfrist: 09.07.2017

 

Berørte adresser: –

 

Arbeidets art:

Bygge ny luftekum til sentrumstunnellen

 

 

En oppsummering av planen med kartutsnitt er vedlagt denne e-posten.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 
Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 19.06.2017
Kontakt tlf: 23440640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no