Vi heier på alle ansatte i handel og servering!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening har lang tradisjon for å støtte TV-aksjonen, og enda lenger for å støtte Kirkens Bymisjon. Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Derfor benytter vi anledningen til å sette søkelys på de 70 000 møteplassene  handel og servering har i Norge. Handelen sysselsetter 370 000 mennesker, og bidrar til mange gode menneskemøter hver eneste dag. Med kampanjen #lokaloppvarming ønsker vi å gi en oppmuntring til ALLE ansatte i handel og servering!

Og gå inn på blimed.no og registrer deg som bøssebærer søndag 21. oktober! #mindrealenesammen

Del disse med noen som fortjener et heiarop:

– Det er gull å ha denne nærbutikken, det varmer hele lokalmiljøet, sier Reidun i filmen under.

På Spar Tåsen gjør de en ekstra innsats for en utsatt gruppe, noe som gjør hverdagen bedre, også for de ansatte:

På Sandaker har de prøvd ut pilotprosjekter som skal gi noe ekstra til nærmiljøet utover det å være et handelsted: