– Vi må bruke butikkene

Del : fbtw

Ap-politiker Victoria Marie Evensen stiller spørsmålstegn ved om sentrumshandelen er så bilavhengig som vi tror.

– Vi må få Oslofolk til å forstå at butikkene ikke overlever uten dem. Jeg tror folk er vel så viktig som biler i denne sammenhengen, sa Ap-politiker Victoria Marie Evensen da hun gjestet OHFs frokostmøte om «Fremtidens handel i norske byer».

Evensen, som er ny leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre og nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, understreket at butikkmangfoldet er en sterk bidragsyter til en levende by.

Sentrumshandelens bilavhengighet

Hun refererte fra en undersøkelse som viser at gående og syklende legger igjen mer penger i butikker enn bilister, og ønsket innspill til påstanden om at sentrumshandel og et levende sentrum er mindre avhengig av biltrafikk enn vi tror.

Evensen ville også ha innspill til andre virkemidler for å bevare de originale butikkene i strøksgatene, og hva som må til for å utvikle gode torg og møteplasser.

For en bilgjerrig by

– Vi er for en bilgjerrig by, poengterte Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF, og la til at det nye byrådet neppe har ment at byen skal bli helt bilfri:

– Det er vel ikke meningen at folk som kommer til sentrum med bil ikke skal få lov til å bruke parkeringshuset på Aker Brygge? Eller hente bestemor på Oslo S?

– Vi har bare styrt i fire uker, og et bilfritt sentrum skal ikke innføres over natta. Vi skal ha mange diskusjoner om dette, og det vil nok se annerledes ut når det er ferdig enn vi så for oss, sa Evensen.