– Vi må løse de offentlige oppgavene uten å innkreve lokal eiendomsskatt

Del : fbtw

Det mener ordfører i Oslo, Fabian Stang (H).

Foto: Fotograf Sturlason

 

Valget nærmer seg med stormskritt. For å hjelpe deg litt med valgets kvaler har vi bedt flere sentrale politikere fra Osloregionen om å svare på noen viktige spørsmål om næringspolitikk og byutvikling. Først ut er sittende ordfører i Oslo, Fabian Stang (H). Stang vil gjerne beholde ordførerkjedet og forsikrer at han og Høyre vil fortsette å kjempe mot å innføre eiendomsskatt. Men, vi starter med noe langt hyggeligere:

Hva er ditt personlige favorittsted i Oslo, der du kan handle, være med venner og familie og kjenne byfølelsen?

– Det er mange fine steder i Oslo og min erfaring er at jeg møter flinke og hyggelige folk nær sagt overalt. Jeg tror de aller fleste i byen er litt ekstra glad i sitt eget nabolag, og jeg er intet unntak. Selv om jeg har bodd flere steder i byen, så trives jeg nok alle best på Frogner.

 

OHF og politikere snakker nå mer og mer om helhetlig mobilitetspolitikk i Oslo, og behovet for å se bevegelse av personer og varer mer i sammenheng. Hva kan du gjøre for å skape en god transportpolitikk i Oslo til gagn for miljø, mennesker og næringsliv?

– Det er et overordnet mål at veksten i persontrafikk skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å få til det må vi skape gode lokalmiljøer når vi planlegger nye byutviklingsprosjekter som i Bjørvika, Ensjø og mange andre steder. Samtidig er jeg veldig opptatt av at Oslo sentrum både må være et sted folk reiser til for kulturopplevelser, hyggelige måltider og spennende butikker, men også et sted hvor mange bor. Det skal være «lys i husan», og ikke bare fra utstillingsvinduene. Varetransport må være en sentral del av planleggingen for god transportpolitikk, og det er viktig å lytte til de næringsdrivende, for uten varebilen stopper Norge. Den må gjerne gå på strøm forresten!

 

Oslo kommune skal behandle revidering av Oslos alkoholpolitiske handlingsplan i høst. Hva mener du (og partiet ditt) er viktig i den nye alkoholpolitiske handlingsplanen?

– Jeg synes det er veldig gledelig at det gode arbeidet Oslo kommune og politiet gjør har medført en nedgang i ordensforstyrrelser, vold og bråk i forbindelse med alkoholservering. For Høyre er det viktig å se på hvordan vi kan belønne de seriøse aktørene. Derfor sier vi i vårt program for neste bystyreperiode at vi vil se på mer fleksible skjenketider, så lenge det ikke er til vesentlig sjenanse for naboene.

 

Hvordan skal nytt regjeringskvartal i Oslo sikres best mulig byliv?

– Oslo kommune har vært tydelig i sine høringsuttalelser på at et nytt regjeringskvartal må bli en integrert del av byen. Det innebærer et åpent og tilgjengelig byrom hvor fotgjengere og syklister har god fremkommelighet. Sikring av offentlige bygg kan løses langt mer elegant enn ved å sette opp sperringer og stengsler. Det ser vi mange gode eksempler på i andre land og noen av disse tiltakene innarbeides i Oslo i dag, nesten umerkelig.

 

Oslo og kommunene i Akershus er et felles bo-, arbeids- og handelsmarked. Hva vil du gjøre de neste fire årene for å skape en styrket region?

– Mange av innbyggerne i våre nabokommuner og fylker er nesten like mye i Oslo som hjemme fordi de jobber her. Derfor har vi et godt samarbeid, noe Ruter, som er vårt felles kollektivtransportselskap, er et godt eksempel på. Med Høyre i regjering ser vi dessuten at storbyregionene nå endelig blir hørt, og med lovnader om 50 % statlig finansiering til alle de store kollektivprosjektene i Oslo, tror jeg på store endringer til det bedre de nærmeste årene. Kolsåsbanen er nylig gjenåpnet med metrostandard, Fornebubanen og ny sentrumstunnel er under planlegging og Ahusbanen står for tur. Alt dette bringer oss tettere sammen, og det er positivt.

 

Hvilken annen by i verden, som ikke er i Oslo eller Akershus, gir deg best inspirasjon i politikk for byutvikling, næringspolitikk og verdiskaping?

– Siden jeg akkurat nå lever i en «valgkampboble» nesten hele døgnet vil jeg svare; alle byer som løser de offentlige oppgavene uten å innkreve lokal eiendomsskatt! På den mer alvorlige siden vil jeg svare at jeg ikke har en enkelt by som inspirerer meg mer enn andre. Det gjøres utrolig mye bra mange steder, og jeg er veldig opptatt av at vi stadig lar oss inspirere og utfordre av nye idéer og løsninger, og ikke slår oss til ro med at «sånn gjør vi det her». Jeg vet at om vi blir selvtilfredse så vil utviklingen kun gå én vei, og den veien vil ikke jeg. Ellers er det veldig trivelig i Kragerø!

 

Til slutt vil vi gjerne stille deg to fasitspørsmål som omhandler næringens verdiskapning. Hvor mange skattekroner gir handelsnæringen i Oslo og Akershus til det offentlige hvert år?

– Jeg kjenner ikke tallet, men på vegne av Oslo kommune vil jeg benytte anledningen til å takke for det svært generøse bidraget! Jeg vet det ligger mye hardt arbeid bak hver krone en næringsdrivende betaler inn til det offentlige i skatter og avgifter. Derfor mener jeg det vil være respektløst ikke å finne måter å få mest mulig ut av hver krone på før vi krever inn mer i form av eiendomsskatt både på bolig og næringseiendom. Hvis jeg må tippe en sum sier jeg 30 milliarder, minst.

 

God tippet. Det riktige svaret er 35 milliarder. Siste spørsmål lyder; hvor mange årsverk er det i varehandelsnæringen i Oslo og Akershus?

– Ved siste opptelling som jeg og min gode venn fylkesordfører Anette Solli gjorde, viste det seg at vi er om lag 1,2 millioner mennesker her. La meg gjette at drøyt 100.000 av dem jobber i varehandelsnæringen på en eller annen måte?

Ikke verst, svaret er 117 000.