– Vi skal spille på lag med næringslivet

Del : fbtw

Det lover ordførerkandidat for Oslo Ap, Tone Tellevik Dahl.

Tone T. Dahl (2)

Det er en småstresset ordførerkandidat vi møter på kontoret i Rådhuset denne dagen. Valgkampen er for alvor i gang og T. Dahl løper i skytteltrafikk mellom Youngstorget og Rådhuset for å rekke over alle oppgavene. Til daglig er hun leder av helse- og sosialkomiteen, men nå er fokuset minst like mye på valgkampen. Målet er å ta ordførerkjedet fra Fabian. Skjer det forsikrer hun at næringslivet i byen vil merke det, på en positiv måte.

– Vi har en ambisjon om at Oslo skal være motor for videre næringsutvikling. Vi ønsker å være en kommune som spiller på lag med de ulike næringene. Vi skal være tilretteleggere og samarbeidspartnere, sier T. Dahl.

Hun får de samme spørsmålene som sittende ordfører Fabian Stang, og svarer følgende:

Hva er ditt personlige favorittsted i Oslo, der du kan handle, være med venner og familie og kjenne byfølelsen?  

Det må bli Grünerløkka, rundt Olaf Ryes plass. Der er byfølelsen på plass.

 

OHF og politikere snakker nå mer og mer om helhetlig mobilitetspolitikk i Oslo, og behovet for å se bevegelse av personer og av varer mer i sammenheng. Hva kan du gjøre for å skape en god transportpolitikk i Oslo til gagn for miljø, mennesker og næringsliv?

– Vi er opptatt av å få til bedre og mer miljøvennlig varelevering. Vi ønsker å fjerne gateparkering i sentrum for å gi plass til flere vareleveringslommer, men også gående og syklende. Men, det må også stilles miljøkrav til bilene som skal levere. Vår ambisjon er at alle vareleveringsbiler skal ha Euro VI-standard, noe vi opplever bransjen også heier på.
Når det gjelder persontransport er det viktig at vi har en blanding av bolig, næring og arbeid slik at man ikke nødvendigvis trenger å transportere seg så store avstander for å få dekket sine ulike behov. Kollektivt som sådan må fortsatt bygges ut og det må fortettes ytterligere rundt knutepunktene.
Tellevik Dahl mener flere burde bo i sentrum og mener spesielt Kvadraturen er et område som har stort potensiale.
– Kvadraturen er et område med enormt potensiale. Med flere beboere øker muligheten for å etablere næring og handel, fordi man har kunder som også bor der, ikke bare passerer.
I tillegg mener hun gågater er helt essensielt.
– Kan man gå trygt og ikke bli forstyrret av biltrafikk øker også handlelysten. Vi har fått kritikk for bilfritt sentrum, men dette handler om at privatbilen skal bort. Varelevering, taxi og forflytningshemmede skal fortsatt ha sin plass, men klarer man å redusere privatbilistene i sentrum så tror jeg folk vil synes sentrum er hyggeligere å oppholde seg i, og det vil stimulere til økt omsetning i handelsnæringen. Det viser også forskningen.

 

Oslo kommune skal behandle revidering av Oslos alkoholpolitiske handlingsplan i høst. Hva mener du (og partiet ditt) er viktig i den nye alkoholpolitiske handlingsplanen?

– Den er ikke så verst den vi har nå. Mangfold er viktig i en by, derfor er differensierte åpningstider viktig. Det er en del kriminalitet i skjenkenæringen, derfor er vi opptatt av å kunne håndheve reglene slik at vi sikrer en ordentlig og seriøs bransje. Blant annet ønsker vi å ha forsøk med kontantfrie steder.

Hun forteller at de har fått litt for mange tilbakemeldinger på at mange føler de blir mistenkeliggjort uten å ha gjort noe galt. Flere opplever forskjellsbehandling, i tillegg er lang saksbehandlingstid et problem for mange.
– Vi må kunne forenkle en del prosesser. Blant annet bør man kunne slippe å sende inn all dokumentasjon på nytt hvis etaten allerede har det fordi søkeren har et godkjent utested allerede. I tillegg bør saksbehandlingstiden kortes ned. Det er også viktig med fortsatt tett samarbeid med ulike etater på kontrollsiden for å sikre at utelivet i Oslo er trygt og godt å gå og ha det hyggelig.

 

Hvordan skal nytt regjeringskvartal i Oslo sikres best mulig byliv?

– Det er virkelig en kjempediskusjon. Først og fremst må man tørre å diskutere om regjeringskvartalet skal spres på flere tomter enn den kompakte løsningen som foreløpig er foretrukket av regjeringen. Jo mer kompakt en slik bygningsmasse er, jo vanskeligere blir det å gjøre området åpent og tilgjengelig for innbyggerne. Åpenhet og tilgjengelighet symboliserer hvordan vi ser på demokratiet. For Ap er det viktig at vi ikke får et hermetisk lukket område midt i byen. Sikkerhet må tas på høyeste alvor, men man kan bygge mye smart uten at innbyggerne skal føle at de passerer noe veldig lukket og stengt.

 

Tone T. Dahl (1)
Tone tar gjerne en tur innom Aps valgbod på Karl Johan. Her omkranset av Jørn Nygren og Helene Strømme.

 

Oslo og kommunene i Akershus er et felles bo-, arbeids- og handelsmarked. Hva vil du gjøre de neste fire årene for å skape en styrket region?

– Dette handler først og fremst om kollektivløsningene. Det skinnegående tilbudet mellom Oslo og Akershus må forsterkes og utbedres, både frekvens, kapasitet og strekninger. En ny sentrumstunell i Oslo er avgjørende i så måte. På den måten kan vi fortette rundt kollektivknutepunkter og sikre at det blir en variasjon mellom handel og bolig. Man må legge til rette for at man kan transportere seg på en miljøvennlig måte, hvis ikke tror jeg det fort det kan gå galt, luften er allerede for forurenset.

 

Hvilken annen by i verden som ikke er i Oslo eller Akershus, gir deg best inspirasjon i politikk for byutvikling, næringspolitikk og verdiskaping?

– Det er lett å se til København, de gjør mye av det samme som vi gjør. Men de er veldig langt fremme, både når det gjelder sykkel, den grønne tenkningen og byutvikling generelt. København er en hovedstad å strekke seg etter.

 

Til slutt vil vi gjerne stille deg to fasitspørsmål som omhandler næringens verdiskapning. Hvor mange skattekroner gir handelsnæringen i Oslo og Akershus til det offentlig hvert år?

– Oi, det må være mange milliarder! Jeg vet jammen ikke jeg, det er ikke småtterier. Jeg tør ikke tippe for Akershus, for det vet jeg ikke. Men, for Oslo. Jeg tipper 15-20 milliarder.

 

Du landet godt på beina der. Det riktige svaret er cirka 35 milliarder kroner i 2013 for Oslo og Akershus. Så til siste spørsmål: hvor mange årsverk er det i varehandelsnæringen i Oslo og Akershus? 

– Hva kan det være da? 100 000? Jeg har ikke begrep om Akershus-størrelser, det må jeg bare innrømme. Hvor mange arbeidsplasser er det i Oslo da, cirka 400 000? Hva med 150 000? De har lange åpningstider, 150-200, er det så mye? 120 000 lander jeg på.

 

Svært godt tippet! Det riktige svaret er 117 000.

 

Vi har jobbet oss gjennom spørsmålslisten, men det er vanskelig å gjøre et intervju med en ordførerkandidat fra Oslo Ap uten å komme inn på eiendomsskatten. Et tema T. Dahl forsvarer med glødende engasjement.

– Så vidt meg bekjent er det yrende næringsliv i alle de kommunene som har eiendomsskatt i Norge. Så jeg tror ikke det er det som vil velte næringslivet i Oslo. Vi trenger eiendomsskatt fordi vi står overfor enorme utfordringer innenfor helt sentrale områder vi har ansvar for. Blant annet er barnehage og eldreomsorg to store kostnadskrevende tilbud hvor vi i dag ligger langt etter. Det må bygges flere barnehageplasser og eldreomsorgen må få økte ressurser.

 

Høyre mener vi ikke trenger eiendomsskatten?

– Jeg skjønner de ikke trenger det, de har vedtatt at kommunen ikke skal bygge mer. Det blir ikke full barnehagedekning for dem som føder etter 1. september, hvis ikke kommunen også bygger flere barnehageplasser. Full barnehagedekning får man bare hvis både private og kommunen bygger. Alle må bygge. Høyre trenger ikke pengene for de vil ikke bygge, men vi vil bygge, da trenger vi ekstra inntekter.

 

OHF var nylig ute i Aftenposten og slo alarm om forholdene i Brugata – saken kan du lese her – hvordan ser du på denne utfordringen?

– Her er det flere som har en jobb å gjøre. Vi som kommune må sørge for å gi et godt tilbud til de som trenger det, politiet må ha økt tilstedeværelse, Oslovakt-ordningen må utvides og vekterne på sentrene må samarbeide bedre. Her handler det om å finne en god måte å håndtere at byrommet er for alle, samtidig som næringen skal oppleve at de er attraktive og tilgjengelige for potensielle kunder.
Generelt er bedre dialog, økt tilstedeværelse og tettere samarbeid løsningen for å møte disse utfordringene, mener T. Dahl.
– Man må hjelpe hverandre til å bidra til økt trygghet, avslutter T. Dahl.