Vi vil fremover

Del : fbtw

Aller først vil jeg gratulere kong Harald og dronning Sonja med 25 år som Norges kongepar. Dette markeres med familieaktiviteter i Oslo sentrum søndag 17. januar. Kom til vår flotte hovedstad og bli med på jubileumsfesten.

Det er ikke bare kongeparet som jubilerer i år. Det gjør også OHF som ble etablert i 1841 under navnet Handelens Venner og som hadde flere forløpere helt tilbake til det 13.århundre. Vi skal gjennom 2016 markere de første 175 årene ved å se litt tilbake og mye fremover. Historie er bra, men vi må videre.

Vi går inn i 2016 med hele 2435 medlemmer. OHF har aldri hatt flere medlemsbedrifter med større omsetning og flere medarbeidere. Dette representerer en medlemsøkning på 60 % i løpet av de siste seks årene. 80/20-regelen gjelder fortsatt. Det betyr at 20 % av bedriftene står for 80 % av omsetningen. De 20 %-ene er med hos oss. Vi er også opptatt av mangfoldet og de mindre. De ønsker vi også velkommen.

Gunnar Larssen i OHF.

OHF ønsker å være nær og nyttig for medlemmene. Vi skal bidra til gode og forutsigbare rammevilkår. Siste medlemsundersøkelse hadde vi høsten 2014. På basis av denne og foregående foretok vi noen justeringer og forsterket det næringspolitiske arbeidet.

Markedet endrer seg fort, og vi må følge godt med.  Vi vil derfor sende ut en spørreundersøkelse i løpet av de neste to ukene. Jeg ber dere ta dere tid til å svare ærlig på denne. Vi trenger ros og ris og ikke minst konstruktive innspill.

Fortsatt er «bilfritt sentrum» et hett tema. Vi har kommet med en rekke innspill på hvordan dette kan tilrettelegges på en rasjonell måte. Det er selvsagt viktig at vi tar vare på miljøet og forurenser minst mulig. OHF ønsker et sammenhengende gågatenett i sentrum, hvor områder blir oppfattet som bilfrie. Tilrettelegging for vareleveranser og håndverkere tar vi som en selvfølge. Vi er opptatt av en levende by med et mangfoldig utvalg. En by som tar kundene på alvor uansett hvordan de velger å komme seg til sentrum.

Analysefirmaet YouGov foretok i november en analyse av transportmåter og shoppingvaner. Resultatene foreligger nå. Langt de fleste benytter offentlig kommunikasjon. Noen går, noen sykler og en del bruker bil. Det må vi ta på største alvor og legge forholdene til rette for. Det gjelder også de ansvarlige politikerne med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne i spissen.

På mandag hadde vi konstruktivt møte med næringsbyråd Geir Lippestad. I morgen fredag skal vi møte byrådsleder Raymond Johansen. Til mandag skal vi ha et møte med de tre byrådene for samferdsel, næring og byutvikling. Og på tirsdag skal jeg holde foredrag på Rom-konferansen. Det er ikke kjedelig om dagen.

Kursene i sosiale media blir raskt fulltegnet, og vi har satt opp nye. Frokostmøtene er godt besøkt, og møtet med blant annet finansminister Siv Jensen neste tirsdag er allerede fullbooket. Det er hyggelig at vi blir oppfattet som aktuelle og nyttige.

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm.dir. i OHF