Vi vil vite hva du mener om søndagsåpent

Del : fbtw

Regjeringen har fremmet to forslag til lovendringer som vil sikre at handelen kan holde åpne butikker på søndager. Det ene forslaget innebærer at det skal være opp til kommunen å bestemme hvorvidt butikkene får holde søndagsåpent. Det andre forslaget gir en generell adgang til å holde åpent på søndager (med enkelte begrensninger).

OHF er opptatt av at handelen skal være lønnsom, men også med et forutsigbart og liberalt regelverk. Disse hensynene kan bli utfordret i denne saken, der liberale åpningstider kan utfordre lønnsomheten i handelen. Vi er også opptatt av å få frem at et slikt lovforslag må utredes så godt som mulig før det blir vedtatt. Det er usikkerheter knyttet til hvordan endringen vil virke for både store og små butikker, sentrumsutvikling m.v. Høringsnotatet fra regjeringen nevner en del problemstillinger, men etter vårt syn gjøres det ingen faktisk vurdering av konsekvensene.

OHF vil derfor gjennomgå hvilke konsekvenser forslaget vil få, før styret i OHF vil behandle saken i neste styremøte. For å sikre at vår konklusjon er i tråd med våre medlemmers syn på saken, vil vi be om tilbakemelding fra våre medlemmer.

Om du trykker her, kommer du til en kort spørsmålsrekke om søndagsåpne butikker. Vi er ute etter å vite hvordan du evt. vil forholde deg til endrete regler, hvilke konsekvenser du ser for deg for din bedrift og butikk m.m.

Ta gjerne kontakt med OHF om du har ytterligere spørsmål eller kommentarer: admin@ohf.no