Victoria terrasse

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15326
Versjon: 1
Tittel: Victoria terrasse
Tidsrom: 11.07.2018 – 11.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 09.07.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Graving og legging av drensledning for eksisterende bygg.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Geomatikk AS
Plan opprettet dato: 18.06.2018
Kontakt tlf: 09146
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no