Viktig plan for næringspolitikk på plass

Del : fbtw

Akershus fylkesting behandlet nylig en regional plan for næringspolitikk. OHFs innspill ble lyttet til og inkludert i planen.

 

– OHF mener at en slik plan bør gjøres mer relevant for eksisterende næringer i området, da spesielt handel, servering og service, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Det er Akershus fylkeskommune, sammen med Oslo kommune, som har utformet planen. Den har fokus på innovasjon og nyskapning og strekker seg frem mot 2025.

Saksordfører, Solveig Schytz (V) er glad for at man har fått på plass en slik plan og at dette gjøres i samarbeid med Oslo kommune.

 

Jobber bedre sammen

– Det er viktig at vi bedre kan samordne de virkemidlene vi har slik at vi drar i samme retning, sier hun.

Hun mener OHFs innspill til planen påpekte et viktig poeng.

– Det er veldig viktig, som OHF sier, at planen må inkludere eksisterende næringer, og ikke bare innovasjon i oppstartsbedrifter.

OHFs medlemsbedrifter i handel, service og servering bidrar med tusenvis av arbeidsplasser og milliarder av skattekroner hvert år. Foreningen er derfor glad for at fylkeskommunen tok innspillet på alvor, og at de nå vil legge til rette for at nyskapingspolitikk skal rettes mot områder der det skjer samspill mellom etablerte bedrifter og nye bedrifter, store og små bedrifter, mellom offentlig sektor og næringslivet.

 

Etterlyser økt engasjement

– Vår antakelse er at næringsdrivende som allerede opererer kommersielt, er mer mottagelig for innovasjonshjelp enn de som ikke ennå er i markedsposisjon, sier Henriksen.

Han mener det er viktig at næringslivet øker sin interesse og engasjement i regionens agenda for økt nyskaping og konkurransekraft.

– I tillegg må politikerne følge opp sitt eget vedtak med å etterspørre eksisterende næringslivs deltakelse i innovasjonsprosjekter. Et første, viktig steg vil være å starte arbeidet med å måle nyskapningsarbeidet i regionens viktigste næringer som handel, tjenester, bygg/anlegg og transport, avslutter Henriksen.