Vil bygge ut 118.000 kvadratmeter på Jessheim

Del : fbtw

Bak planene står Tore Kværner og hans selskap Harald Kværner Eiendom AS, som han eier sammen med Olav Thon.
– Vi håper på å starte byggingen til våren, forteller Kværner.
Planene omfatter blant annet et 16-etasjer høyt hotell på hjørnet mot Trondheimsvegen, flere forretningslokaler, kontorer, kino, boliger og gågate.

Ønsker levende by
– Det som er litt spesielt er at vi etablerer en helt ny gågate, sier Kværner.
Gaten strekker seg fra Jessheim stasjon opp til Jessheim skole, hvor man kan fortsette videre inn til Nordbytjernet. Gaten har fått navnet Skovly allé, og Kværner ser for seg butikker og serveringssteder ut mot den nye gaten.
– Vi skal bygge en drømmegågate fylt med liv og aktiviteter.
Kværner er lidenskapelig opptatt av byutvikling, og ønsker å bidra til at Jessheim er, og forblir, en levende by.
– Vi har et ansvar for byen og sentrumsutviklingen. Med disse planene bidrar vi til liv i byen, også på søndager.
I tillegg er Kværner opptatt av grønne lunger og levende torg, og ser for seg at torget ut mot Storgata skal fungere som en slik grønn lunge. Her planlegges det fontener og servering. Dermed ser han også for seg at Rådhusplassen overtar funksjonen som «festplass».
– Det skal bli en levende plass omkranset av handel, kultur og restauranter. Parkering legges i stor grad under bakken.
– Vi må få bilene vekk fra gaten, mener han.

Håper på åpning desember 2015
Planene har vært gjennom førstegangsbehandling i kommunen. Kværner har et godt samarbeid med både politikere og kommuneadministrasjonen i sine byutviklingsplaner.
– Alt burde ligge til rette for en sunn og riktig byutvikling, mener Kværner.
Han antyder at alt kan stå klart i løpet av fem til syv år. Hotellet håper han på å åpne 15. desember 2020, nøyaktig 100 år etter at hans bestefar åpnet sin første slakterforretning.
– Det er en viktig milepæl, og åpningen av hotellet vil være en fin måte å markere den på, drømmer Kværner.

Les hele intervjuet i Oslo Handel, høstutgaven.