Vil gjøre butikkene bedre rustet mot ran

Del : fbtw
Oslo Handelsstands Forening ønsker å bidra til å gjøre butikkene bedre rustet mot ran. Derfor lanserte vi i dag en egen trygghetssatsing, kalt «Trygg handel, trygg by».

Selv om personran er redusert kraftig er fortsatt ran overfor butikker utfordrende. Ran i handelsnæringen er økende. I politiets statistikken er det økningen antall anmeldte butikktyveri. Mørketallene er stor og det er en underrapportering på anmeldelser. Flere har gitt opp å anmelde fordi politiet ikke prioriterer oppfølging av butikktyveri. Politiet henlegger sakene i alt for stor grad.
– Vi oppfordrer til å anmelde slik at det blir registrert i politistatistikken. Det kan endre prioriteringen hos politiet, sier Steinar Vadla Risa fra Vadla trygghetsbyrå, engasjert trygghetsrådgiver for OHF.

Næringslivet i sentrum står nå overfor en del nye utfordringer bransjen ikke har sett tidligere. De kriminelle opererer mer i det skjulte, useriøse aktører får større feste, og ansatte som har posisjon som «gullnøkler» kan være ekstra utsatt uten selv å være klar over det. Dette bekreftet også Roger Stubberud fra Procope. Han la frem en fersk rapport som gir en vurdering av trusselbildet mot næringen i Oslo. 
– Gullnøkler er ansatte som har tilgang til store verdier. Dette kan eksempelvis være ansatte med nøkkel til et lager fullt av iphone 6, forteller Stubberud.

Thomas Heyerdahl, daglig leder av gullsmed Heyerdahl, er en slik gullnøkkel. Han bekrefter at det er på høy tid at bransjen sikrer seg bedre, og ikke minst, forteller om det.
– Det er viktig at vi viser de kriminelle at vi tar sikkerhet på alvor. Eksempelvis bør vi få oblatordninger som viser at butikkene er godt sikret, mener Heyerdahl.
Dette er blant et av punktene i OHFs plan, som du kan lese her.

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, var også tilstede under dagens møte. Han mener næringslivet står i fare for å bli utkonkurrert av useriøse aktører som ikke forholder seg til norske lover og regler.
– Her er løsningen samarbeid mellom kommunen og næringslivet, mente Røsland.
Han trakk frem flere vellykkede samarbeidsprosjekter, som SALUT og SALTO, og ønsket et ytterligere samarbeid med bransjen velkommen.

Dette er bare starten på OHFs satsing, mer informasjon kommer etterhvert, og allerede i februar inviterer vi til nytt frokostmøte med dette viktige temaet.

Du kan lese hele sikkerhetsplanen her.
Les mer om saken i denne artikkelen fra Aftenposten.
Eller denne saken fra NRK.no.