Vil ha bilene inn i p-hus

Del : fbtw

– Vi har andre ting vi prioriterer høyere enn gateparkering, som plass til kollektivtrafikken, plass til fotgjengere og plass til syklister, sier Melby til NRK.no. 

Byrådet legger torsdag frem en sak hvor det lanseres flere virkemidler for å begrense etterspørselen etter gateparkering, og samtidig stimulere til økt brukt av de private p-husene, i følge NRK.
– Vi er enig i at det er smart å få parkering bort fra gatene og inn i p-hus, men det kan ikke skje før vi har gode og tilgjengelig p-hus, sier næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

Han frykter at det uten en helhetlig mobilitetspolitikk i bunn vil bli Theresesgate-tilstander i hele sentrum. 
– En parkeringspolitikk for sentrum som hvilker på at handelen ikke skal prioriteres er riv, ruskende gal politikk, mener Henriksen.
Han peker på at det fortsatt vil være handlende som har behov for å kjøre bil, som for eksempel barnefamilier og bevegelseshemmede.

I forslaget lanserer byrådet flere tiltak for å gjennomført forslaget. Blant annet foreslås det å gradvis justere prisen på gateparkering, slik at den i større grad samsvarer med avgiftsnivået til p-husene. 
Byrådet ønsker i tillegg et samarbeid med de private p-selskapene for å gjøre p-husene mer attraktive. 
– Vi må få til et bedre visningssystemm slik at folk vet hvor de kan parkere og hvor det er ledig, sier Melby til NRK. I tillegg ønsker hun seg tryggere og hyggeligere p-hus.

Byråden sier ingenting om hvor mange gateparkeringsplasser som skal bort, men det er liten tvil om at den overordnede målsetningen er å fjerne all gateparkering.
– Skal all gateparkering bort, må byråden få satt i gang arbeidet med å bygge egnede p-hus, mener Henriksen.

Han mener de eksisterende p-husene i sentrum hverken er tilgjengelige nok, eller har god nok kapasitet. Han foreslår derfor at byråden ser på muligheten for å få bygget et underjordisk p-hus på Youngstorget.
En plassering Henriksen anser for å være helt ideell for flere parter.
– Youngstorget er på vei til å bli en ny hovedstue for handel og opplevelse i Oslo. Her har man bredt tilbud og god butikkmiks helt fra Akerselva og ned til Kvadraturen. 

Det eneste som mangler er p-huset, mener Henriksen. Han ser for seg et underjordisk p-hus med tilkobling til hovedveinettet, noe han mener hadde løst problemet med gateparkering, samtidig som man ivaretar de handlende.
Parkeringsselskapet Q-park har allerede utarbeidet planer og tegninger for et slikt skjult p-anlegg. Det vil derfor være opp til kommunen hvorvidt en slik plan lar seg realisere.
Les mer om Q-parks planer HER.