Vil ha en by med mangfold

Del : fbtw

OHF ønsker at handelen og sentrumslivet skal være tilgjengelig for alle typer mennesker og til forskjellige bruk. For å sikre dette trenger vi flere transportformer.

OHF har med interesser fulgt de senere dagers debatt i Finansavisen rundt temaet bil og handel. Miljøpartiet De Grønne hevder at færre biler vil gi bedre vilkår for handelsstanden i sentrum, fordi folk bruker byrommene mer. Dette er en påstand som mangler dokumentasjon og som utelukker flere grupper.

Ikke alle ærend lar seg gjøre med buss eller sykkel. Et mangfold av opplevelser og butikker i sentrum, trenger et mangfold av mennesker og transportformer. Dette må våre politikere ta inn over seg. Bilen trengs for å frakte større varer, viktige personer, og ikke minst til ordinær varelevering til butikker og serveringssteder.

Bildebatten har en tendens til å bli svært ensporet. Det ender ofte med å handle om bil eller ikke bil. For OHF er det viktig å kunne løfte blikket og sette denne debatten i en større helhet. Vårt mål er at de ulike transportformene skal samvirke fremfor å konkurrere.

Vi trenger en helhetstenkning som inkluderer alle former for transport, slik at hverdagen for kunder og ansatte blir både enkel og miljøvennlig. Og vi trenger enkelttiltak som lett forbedrer byen vår:

1) Flere holdeplasser for trikk, buss og bane, slik at større deler av sentrum blir gjort tilgjengelig. I dag legges for mange holdeplasser ned, senest Welhavens gate og Slottsparken.

2) Vi trenger gode sykkelparkeringsmuligheter i sentrum, slik at handlende lett kan parkere utenfor butikker og serveringssteder.

3) Vi trenger utbygging av parkeringshus der behovet er størst, som eksempelvis Youngstorget og Christian Fredriks plass.

4) Bedre tilrettelegging for varelevering, slik at varebilene slipper å parkere ulovlig og være til hinder for øvrig trafikk.

Vi ønsker oss en helhetlig transportpolitikk, hvor de ulike transportformene ses i sammenheng og sørger for en attraktiv by for alle. Vi trenger derfor mindre av enkelte politikeres retorikk om at bilen er fienden, og mer samarbeid og helhetstenkning. OHF står klare for samarbeid med alle politikere, slik at vi sammen kan jobbe for best mulig utvikling av Osloregionen.