Vil ha mer orden i el-sparkesyklene!

Del : fbtw

Utvalget for samferdsel og miljø i bystyret hadde nylig møte der flertallet, bestående av medlemmer fra Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre, mener det er naturlig å se på et anbudssystem for operatører av el-sparkesykler i Oslo.

Gjennom en slik ordning kan kommunen stille konkrete krav og tilby adgang til utleie for de aktørene som leverer den beste kvaliteten på tjenesten, både til byen og innbyggerne. Utvalgets flertall viser til at el-sparkesyklene er blitt et etterspurt og populært fremkomstmiddel og er grunnleggende positive til nye og mer miljøvennlige reisemåter. Mikromobile løsninger, som el-sparkesykler, kan være et godt supplement til kollektivtrafikk, gåing og sykling, og dessuten et bidrag for å erstatte forurensende biltrafikk. Å ha tilbud som kan avlaste kapasiteten i kollektivtrafikken er viktig, noe som særlig har kommet frem under koronapandemien. Innslag av el-sparkesykler bidrar til økt frihet og tilgjengelighet i hverdagsreisene til byens borgere.

Må ryddes opp

Utgangspunktet for et anbudssystem er situasjonen de kommersielle el-sparkesyklene skaper. Mange er involvert i ulykker, påkjørsler og feilparkeringer skaper problemer for folk, ikke minst mennesker i rullestoler, svaksynte og med barnevogner. Antall sparkesykler i Oslo anslås nå til om lag 13 000, fordelt på mange ulike aktører. Flertallet i utvalget mener nå det er nødvendig med regulering for å hindre den uheldige utviklingen, og å sikre fremkommelighet for alle byens innbyggere.

At sparkesykler bruker offentlige gater, parker og friområder gir også behov for sterkere styring og regulering enn i dag. Det må stilles strenge krav til parkering og utplassering, til hvor man kan kjøre og hvor fort man kan kjøre, til miljøstandard og til anstendige arbeidsvilkår for de ansatte. Operatører som ikke klarer å følge opp kravene bør heller ikke drifte i Oslo.