Vil ha nasjonalt forbud mot tigging

Del : fbtw

Både Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker nasjonale tiggeforbud.

Likevel har de foreslått å gjøre ordningen kommunal. Støttepartiene Venstre og KrF er begge mot et tiggeforbud.

I sine høringssvar har flere politidistrikt uttrykt at de ønsker et nasjonalt forbud.
Oslopolitiet ved visepolitimester Roger Andresen skriver at forslaget er en løsning med svakheter.
Han peker blant annet på at politivedtektene sjelden håndheves, ikke har noen klar plass i folks regelforståelse og at strammerammene ikke er strenge nok.
Politidirektoratet stiller seg bak Oslo. Asker og Bærum politidistrikt er heller ikke imponert over regjeringens forslag, skriver Aftenposten.
Justisdepartementet går nå gjennom høringssvarene, og regjeringen vil legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig. De må uansett ha støtte fra opposisjonen.