Vil ha trikkeholdeplasser tilbake

Del : fbtw

OHF støtter gjenåpning av trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken.

Aksjonsgruppa som er oppstått etter nedleggelsen av trikkeholdeplassene fikk støtte av OHF i et møte med Ruter

– Vi har medlemmer og virksomheter i området som blir berørt av dette. Men dette handler ikke bare om disse holdeplassene. Det er viktig for oss at Ruter tenker mer helhetlig om transport, sa Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF i møtet.

Han understreket at alle tiltak som Ruter gjør virker inn på bymiljøet, og at berørte må involveres i prosessen, slik at de har mulighet til å påvirke beslutninger. Nedleggelsene av holdeplassene i Welhavens gate og Slottsparken ble varslet en måneds tid i forveien, midt i fellesferien.

– Ruter bør også legge inn nabolagseffekten som målparameter i prosjekter. Byen fortjener en bedre planprosess. Helhetlig mobilitetsplaner burde være styrende for Ruter, sa Henriksen som fikk støtte rundt bordet.

Prosjektleder for fremkommelighet i Ruter, Sarah Malling, sa de hadde forståelse for reaksjonene, men la til at det er vanskelig å tilfredsstille alle.

– Vi må gjøre grep for å imøtekomme befolkningsveksten i Oslo. Å fjerne disse holdeplassene er en del av en større plan, så flere nedleggelser vil komme.

Dette fikk aksjonsgruppa med Venstre-politiker Tore Wilken Nitter Walaker i spissen til å tordne. Han ga klar beskjed om at de vil bli varslet på et tidligere tidspunkt og ønsket å vite hva som måtte til for å gjenåpne trikkeholdeplassene. Dette kunne ikke Ruter svare på.

I tillegg til dårlig informasjon reagerer aksjonsgruppa på holdeplassavstanden. Ruter har selv vurdert at 500–600 meter er optimalt. De nye avstandene blir nå rundt 800 meter. Walaker tok også opp andre «tidstyver» for trikkene.

– De må stanse ofte på rødt lys gjennom byen, så lyskryss bør virkelig være med i betraktningen når man vurderer hva som oppholder trikkene.

– All oppholdstid er relevant når vi jobber med å forbedre trikkens fremkommelighet, sa Malling, som understreket at kundetilfredshet er svært viktig for Ruter.

Dette er saken:

  • Ruter og Bymiljøetaten stengte trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken 16. august
  • Nedleggelsen ble kunngjort 8. juli på Ruters nettside
  • Aksjon for gjenåpning av trikkeholdeplassene 1. september
  • Aksjonsgruppa møter Ruter sammen med støttespillere 9. september
  • Gruppa har utarbeidet 17 grunner for å gjenåpne holdeplassene