Vilkår for medlemskap i Oslo Handelsstandsforening (OHF) pr 1.7.2015

Medlemskap

Bedriften må være medlem med samtlige av sine utsalgssteder i Osloregionen.

Bedriftsmedlemmer er obligatoriske medlemmer av Oslo Handelsstands Felleskontor.

Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember året før man trer ut.

Kontingent

Årlig kostnad for medlemskap i OHF utgjøres ved summen av utfakturert kontingent fra Oslo Handelsstands Forening og utfakturert serviceavgift fra Oslo Handelsstands Felleskontor.

Kommunikasjon

Som medlem i OHF samtykker du til at OHF kan sende deg nyttig informasjon, medlemsfordeler, nyheter og tilbud på produkter og tjenester fra OHF og våre samarbeidspartnere via e-post og mobil. Du kan når som helst reservere deg mot disse utsendelsene ved å registrere dette eller ved å ta kontakt med oss på telefon 22 40 34 40.

KOPIERING AV MATERIALE FRA OHF. NO FOR BRUK ANNET STED, ER IKKE TILLATT UTEN AVTALE.