Young Retailers

Young Retailers (YR) er foreningen for unge og engasjerte mellom 18 og 35 år som jobber eller studerer innen handel og serveringsbransjen.

Young Retailers(YR) skal tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling av unge engasjerte i handel og servicenæringen.

Dette skal vi gjøre gjennom å arrangere kurs, møter, foredrag og sosiale samlinger for medlemmene våre, og invitere dem til å bli med på prosjekter og eventer. Målet med disse arrangementene er å skape et nettverk som bidrar til å løfte utviklingen i handel og servicenæringen i Oslo og Akershus.

Som en undergruppe av Oslo Handelsstands Forening(OHF), vil vi jobbe mot å forene lang erfaring og gamle tradisjoner med nye trender og nye krav fra en bransje i stadig utvikling.

Bli medlem i YR

Young Retailers og gir en unik mulighet til å vedlikeholde og bygge nettverk – som sies å være nøkkelen innen varehandelsbransjen.

Vi eksisterer for både studenter og yrkesaktive. Et medlemskap i YR gir tilgang til mange faglige og sosiale arrangement. Du tjener raskt inn medlemskapet ditt!

Du får:

  • Tilgang til nettverk
  • Faglig påfyll
  • Mulighet for engasjement
  • Bransjeoppdateringer
  • Karrieremuligheter
  • Sosiale arrangement
  • Nyhetsbrev på mail
  • Kurstilbud i regi av OHF

Som medlem av YR blir du automatisk personlig medlem av OHF, som vil si at du får tilgang til fellesarrangement i regi av både YR og OHF. Dette betyr at man også har stemmerett på OHFs generalforsamling.

YRs vedtekter finner du her

Medlemskap og priser

Følgende sats gjelder for 2019

Hele året : 200,-

NB! Klikk av for YR/student når du melder deg inn så du får riktig medlemsskap og pris!

YR MEDLEMMER KAN NÅ BETALE FOR MEDLESKAPET MED VIPPS, NUMMERET ER 529968.

Utmeldelse må skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

Se alle medlemskap og priser

KOPIERING AV MATERIALE FRA OHF. NO FOR BRUK ANNET STED, ER IKKE TILLATT UTEN AVTALE.