Young Retailers

Young Retailers (YR) er foreningen for unge og engasjerte mellom 18 og 35 år som jobber eller studerer innen handel og serveringsbransjen.

VI SØKER NYE STYREMEDLEMMER

Vil du være med på å forme Young Retailers i fremtiden?

Har du lyst til å forme fremtidens YR, lære mer om handel og serveringsbransjen, få erfaring og bygge nettverk?
Vi søker deg som er mellom 18 og 35 år og som jobber eller studerer innen relevante bransjer.
CV og kortfattet søknad sendes hei@youngretailers.no. Søknadsfristen er 25. februar 2019.
Vi håper å høre fra deg!

Bli medlem i YR

Young Retailers og gir en unik mulighet til å vedlikeholde og bygge nettverk – som sies å være nøkkelen innen varehandelsbransjen.

Vi eksisterer for både studenter og yrkesaktive. Et medlemskap i YR gir tilgang til mange faglige og sosiale arrangement. Du tjener raskt inn medlemskapet ditt!

Du får:

  • Tilgang til nettverk
  • Faglig påfyll
  • Mulighet for engasjement
  • Bransjeoppdateringer
  • Karrieremuligheter
  • Sosiale arrangement
  • Nyhetsbrev på mail
  • Kurstilbud i regi av OHF

Som medlem av YR blir du automatisk personlig medlem av OHF, som vil si at du får tilgang til fellesarrangement i regi av både YR og OHF. Dette betyr at man også har stemmerett på OHFs generalforsamling.

Medlemskap og priser

Følgende sats gjelder for 2019

Hele året : 200,-

NB! Klikk av for YR/student når du melder deg inn så du får riktig medlemsskap og pris!

YR MEDLEMMER KAN NÅ BETALE FOR MEDLESKAPET MED VIPPS, NUMMERET ER 529968.

Utmeldelse må skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

Se alle medlemskap og priser

KOPIERING AV MATERIALE FRA OHF. NO FOR BRUK ANNET STED, ER IKKE TILLATT UTEN AVTALE.