• OHF Dagligvaregruppen

    Dagligvaregruppen er en underforening av OHF med rundt 400 medlemmer innen dagligvare fra Oslo og Romerike.


  • Young Retailers

    YR er OHFs underforening for unge i handelen. Bli med for faglige oppdateringer, sosiale samlinger og kontaktknytting innen bransjen.

  • Nytt fra Oslo kommune
    Mottatte planer, reguleringer, nabovarsel og lignende fra Oslo kommune som berrer vre medlemmer.