Medlemskap og priser

Del : fbtw

Følgende satser gjelder for virksomheter i Osloregionen i 2020:

  • Bedriftsmedlem: 2 500
  • Bedriftsmedlem kjede: 2 500 + 700 per butikk (til og med 70 butikker)
  • Bedriftsmedlem kjøpesenter: 1 000 + følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 500

Maks 79 butikker: 4 500

80 butikker eller flere: 9 000

  • Bedriftsmedlem kjøpesenterkjede: 2 500 + følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 500

Maks 79 butikker: 4 500

80 butikker eller flere: 9 000

  • Bedriftsmedlem kjede+kjøpesenterkjede: 2 500 + 700 per butikk (til og med 70 butikker). I tillegg kommer følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 500

Maks 79 butikker: 4 500

80 butikker eller flere: 9 000

Prisene er en sum av kontingent til Oslo Handelsstands Forening (OHF) og serviceavgifter til Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK). Vær oppmerksom på at medlemskapet faktureres over to fakturaer. Kontingenten er avgiftsfri og faktureres fra OHF. Serviceavgift tillegges mva og faktureres fra OHFK.

Utmeldelse må skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

For spørsmål om medlemsskap og priser, kontakt Hanne M. Hassel eller Maria Svärdh:

Telefon 22 40 34 40 eller admin@ohf.no