Medlemskap og priser

Del : fbtw

Følgende satser gjelder for virksomheter i Osloregionen i 2021.

Vær oppmerksom på at medlemskapet faktureres over to fakturaer.

Alle bedriftsmedlemmer faktureres kr. 1000 for kontingent i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

I tillegg kommer serviceavgift til Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK). Kontingenten er avgiftsfri og faktureres fra OHF. Serviceavgift tillegges mva og faktureres fra OHFK.

Serviceavgift i OHFK:

  • Bedriftsmedlem: 2 600
  • Bedriftsmedlem kjede: 2 600 + 750 per butikk (til og med 70 butikker)
  • Bedriftsmedlem kjøpesenter: 1 050 + følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 600

Maks 79 butikker: 4 600

80 butikker eller flere: 9 200

  • Bedriftsmedlem kjøpesenterkjede: 2 400 + følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 600

Maks 79 butikker: 4 600

80 butikker eller flere: 9 200

  • Bedriftsmedlem kjede+kjøpesenterkjede: 2 300 + 700 per butikk (til og med 70 butikker). I tillegg kommer følgende avgift per senter:

Maks 20 butikker: 2 600

Maks 79 butikker: 4 600

80 butikker eller flere: 9 200

Utmeldelse må skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

For spørsmål om medlemsskap og priser, kontakt Elisabeth Kielland-Olsen eller Maria Svärdh:

Telefon 22 40 34 40 eller admin@ohf.no